Sestavite svoj vodnik
Naloži pot
Kakovost : približna
GPX KML CSV
Lokacija
Italija
FRIULI VENEZIA GIULIA
UDINE
RESIUTTA
CANAL DEL FERRO
PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE
Legenda   
Etapna točka (začetek ali konec etape)
Vmesna etapa (možnosti prenočitve)
Vrh
Prelaz
Mesto, kraj
Drug kraj

Krepcila
Zdravnik
Lekarna
Pekarna / trgovina z živili
Trgovina z železnino / s športnimi oblacil
Pošta
Banka / bankomat
Vlak
Avtobus
Taksi
Dostop z zasebnimi prevoznimi sredstvi

A Asfaltirana ali tlakovana cesta
B Netlakovana cesta
C Mulatjera
D Gorska pot
E Opremljena pot (jeklenice in stopnice)
F Brezpotje

Sprehod / turizem (široka neizpostavljena pot)
Ekskurzija (gorska pot, v časih ozka in izpostavljena)
Alpinistična pešpot (opremljena pot ali zelo izpostavljena, snežišča, skalnati bloki)
B10 Passo di Tanamea » Resiutta
  |   13h15   |   48 km   |   1403 m   |   1996 m

Pot 727 se vzpne do griča Zajavor-Zaiavor in sedla Krnica-Carnizza. Pot 731 poteka po gorski verigi nad dolino Učja-Uccea. V bližini gore Škutnic-Guarda krenemo po poti 741 proti planšariji Coot, pot 731 pa vodi proti Koritu-Cortis in cesti za Solbico-Stolvizza. Od tod se pot 643 vzpne do planšarije Lom, do poti 632 in nadaljuje po njej do griča Curnic in po poti 631 na Bilo-Resiutta.

Točka Odsek
Ime Storitve Informacija Markacija
Passo di Tanamea
857 m
|   9.5 km / 3h00
S. Anna di Carnizza
1072 m
|   0.5 km / 0h15
Sella Carnizza
1077 m
|   10 km / 3h00
Bivacco Manzano
1690 m
| E  3 km / 1h30
Coritis
641 m
| E  8 km / 2h00
Stolvizza
566 m
| E  5 km / 1h00
Ricovero Igor Crasso
1655 m
| E  12 km / 2h30
Resiutta
317 m
Podrobni opis poti
Naravna in kulturna dediščina
Druge velike pešpoti in variante
Alta Via Resiana.
Koristni topografski zemljevidi
 • 027 ~ TABACCO (1:25000)
Koristni pohodniški vodniki
Komentarji

Ljubezen na prvi pogled, kritika? Dodajte svoj komentar k tej etapi. Za bolj splošne opombe uporabite možnost oddaje komentarjev na strani Besede pohodnikov Vie Alpine.
 


max. 1000 znakov
 • Jean-Louis GIRAUD - 14.2.28
  Le deuxième jour de l'étape, j'ai rejoint l'itinéraire suivant le bailsage 631. C'est un large chemin forestier qui parcourt les crètes sud du Val Resia au mileu de vastes espaces boisés avant de redescendre sur le petit village de Povici, puis remonter aux chalets de Lavorada, traverser la rivière FELLA et arriver dans le vieux bourg de Moggio Udinese. Prévoir une reserve d'eau. Sur l'itinéraire j'ai trouvé un seul point d'eau non loin d'un oratoire militaire, à l'intersection des sentiers 638 et 631 au dessus de Prato di Resia.
  Albergo Leon Bianco
  Piazza Uffici,4
  Moggio Udinese
  +39043351114
  www.albergoleonbianco.info
  Email: albergoleonbianco@tin.it
  Samodejni prevod [Google]
  Drugi dan fazi sem se priključil poti vzdolž 631 bailsage je široka woods cesta, ki vodi preko južnih grebenih miljeja Val Resia obsežni gozdovi pred spušča do vasi Povici potem pa nazaj v koč Lavorada, čez reko in doseči FELLA v starem vasi Moggio Udinese. Kot rezerva vode. Na poti sem našel eno točko vodi nedaleč od vojaške kapele, na križišču 638 in 631 prog nad Prato di Resia. Albergo Leon Bianco Piazza Uffici, 4 Moggio Udinese www.albergoleonbianco.info 39043351114 E-pošta: albergoleonbianco@tin.it
 • Jean-Louis GIRAUD - 14.2.28
  J'ai été surpris par la beauté du Val Resia. Malheureusement, les difficultés pour obtenir des informations sur l'état des sentiers et les hebergements resteront aussi la marque de cette vallée, par ailleurs classée en espace naturel protégé, mais qui mériterait plus d'attention.
  J'ai parcouru l'étape sur deux longues journées. Le premier jour, depuis le Passo di Tanamea j'ai rejoint la brèche du Zaiavor avant de redescendre sur St Anna di Carnizza puis parcourir la Crète du Monte Nische par un mauvais sentier envahi par de hautes herbes.Surpris par l'orage et le brouillard, j'ai rejoint le fond du vallon à l'Auberge Malga Coot avant de prendre la direction de Stolvizza puis Prato di Resia par un long trajet penible. Dans ce bourg, j'ai trouvé un hébergement :
  Albergo Alle Alpi
  2,Via San Giorgio
  Tel :+390433553912
  33010 RESIA (UD)
  alle.alpi@gmail.com
  L'auberge est fermée le mercredi.
  Pharmacie et epicerie dans le village.Prévoir des réserves d'eau !
  Samodejni prevod [Google]
  Bil sem presenečen nad lepoto Val Resia. Na žalost, težave pri pridobivanju informacij o pogojih trail in hiš bo tudi zaščitni znak te doline, prav tako razvrščene kot zaščiteno naravno območje, ampak da si zasluži več pozornosti. Šla sem skozi faze na dveh dolgih dneh. Na prvi dan, od Passo di Tanamea sem se pridružil kršitev Zaiavor pred vrnitvijo v St Anna di Carnizza prebrskajte Kreta Monte Nische napadel z zlo visokim herbes.Surpris z nevihto poti in megle Jaz sem se pridružil dno doline pri Inn Malga Coot pred sprejetjem smeri Prato di Resia Solbica potem dolgo voziti boleče. V tem mestu sem našel nastanitve Albergo Alle Alpi 2, Via San Giorgio Tel: 33010 390 433 553 912 Reziji (UD) alle.alpi@gmail.com je hostel ob sredah zaprto. Lekarna in trgovina v village.Prévoir oskrbe z vodo!
 • Thierry M - 14.1.27
  Monaco - Trieste
  Val Resia was the toughest (but one of my fav) area to hike through on my Via Alpina Journey. The lack of information did not help.
  From Sella Carnizza it need to go up to 1610m in 1h30 (not mentionned still in the VA roadbook)
  It need an extra hour to reach a road at Passo di Tanamea 890m (not even water there)
  For water and food head to rifugio Aperta which is about 2h away up...it is not a CAI rifugio (ex military but who cares..a roof is a roof) and off Via Alpina but it is just below Punta Montemaggiore
  Samodejni prevod [Google]
  Monaco - Trst Val Resia bila najtežja (vendar je eden izmed mojih fav) območje, na pohod skozi na moji ulici Via Alpina Journey. Pomanjkanje informacij ni pomagalo. Iz Sella Carnizza je treba iti do 1610m v 1h30 (ni omenjen še v VA potne knjige) To potrebujemo dodatno uro, da dosežejo cesto na Passo di Tanamea 890m (še ni vode tam) za vodo in glave hrane Rifugio aperta, ki je približno 2 uri oddaljen up ... ni CAI Rifugio (ex vojaška, ampak kdo cares..a streha je streha) in off Via Alpina, vendar je tik pod Punta Montemaggiore
 • Thierry M - 14.1.27
  Monaco - Trieste
  From casera Canin to Monte kanin it took me 6h return to get up there at 2587m.
  Casera Canin will have rain water if you are lucky.
  Malga Coot is only 1h away from casera canin. it is off the Via Alpina but you can get water/food and even a bed if needed (B&B at 26euros)
  Malga Coot - Bivacco Constantini about 1h15 and the best possible location of the Val Resia..no water there
  Bivacco Constantini - Sella Carnizza (water/bar/restaurants) is about 3h30 on a stunning ridge hike
  Samodejni prevod [Google]
  Monaco - Trst Od planine Kanin do Monte Kanin to je zame 6h vrnitev priti tja gor na 2587m. Casera Canin bo moral meteorne vode, če imate srečo. Malga Coot samo 1 uro stran od planine Kanin. je off Via Alpina, vendar lahko dobite vode / hrane in celo posteljo, če je potrebno (B & B na 26 €) Malga Coot - Bivacco Constantini okoli 1h15 in najboljša možna lokacija Val Resia..no vode tam Bivacco Constantini - Sella Carnizza (voda / bar / restavracije) je približno 3h30 na osupljivo grebenu pohod
 • Thierry M - 14.1.27
  Monaco - Trieste
  Val Resia is a tough, wild but awesome area. The Via Alpina goes around almost all of the Val Resia and it really worth doing it and more.Variantes or an excursion to Monte Kanin is highly recommended. Lots of possible shortcuts/bypass too.
  In between Resiutta and Stolvizza there is only ONE water spot (that is visible/marked 20m off forestry trail at 1190m), there are others water spots but only locals now them
  The trail in that area is poorly marked (did not passed by prato di resia), I also missed ricovero Igor Crasso. if you get there there is a trail up to Monte Kanin..no need to get low to Stolvizza like I did but if you want water/food you will need to come close to the Resia fiume.In Stolvizza the grocery store is runned/opened by the girl from the bar (almost can get grocery at any hour if the bar opened)
  Stolvizza - Casera Canin is about 3h30 (wrongly mostly followed the road, good luck trying to find the trail)
  Samodejni prevod [Google]
  Monaco - Trst Val Resia, je težko, vendar super divje območje. Via Alpina gre skoraj po vsem Val Resia in res vredno in more.Variantes ali izlet na Monte Kanin počne, je zelo priporočljivo. Veliko možnem bližnjicami / obvoznice preveč. Med Resiutta in Solbica obstaja samo ena voda kraj (ki je vidna / zaznamovala 20m off gozdarstvo pot na 1190m), obstajajo drugi vodni madeži, ampak samo domačini, zdaj jim pot na tem področju je slabo označeno (niso opravili s prato di Resia), tudi jaz zamudil ricovero Igor Crasso. če prideš tja je pot do Monte Kanin..no morali dobiti nizka, da Solbica kot sem storil, ampak če hočeš vode / hrane, ki jo boste potrebovali, da pridejo blizu Resia fiume.In Solbica Trgovina je runned / odprl dekle iz bara (skoraj lahko dobite špecerijo na kateri koli uri, če bar odprt) Solbica - Casera Canin je okoli 3h30 (napačno večinoma sledila cesti, veliko sreče poskušajo najti pot)
 • Carol - 13.11.1
  After Chiessetta Sella di Sagata (above Prato di Resia at the intersection of 631 & 638), trail 631 does not continue as shown on the map. Instead, it continues NW along the dead-end road past the intersection and turns left near the end of the road. The section from there to the road at St. li Rud is meandering, overgrown and obviously poorly travelled, with lots of ticks.
  Samodejni prevod [Google]
  Po Chiessetta Sella di Sagata (zgoraj Prato di Resia v presečišču 631 & 638), pot 631 se ne nadaljuje, kakor je prikazano na zemljevidu. Namesto tega se nadaljuje NW po slepi cesti mimo križišča in zavije levo proti koncu ceste. Odsek od tam na cesto v St li Rud je zasanjane, poraščen in očitno slabo potovala z veliko klopov.
 • Via Alpina International Secretariat - 13.2.25
  In the German guidebook "Via Alpina Gelber Weg" (out of print but still available from some bookshops) Evamaria Wecker suggests to divide this stage in three days. Accommodation is in the recent unmanned hut Casera Canin, then in Prato di Resia (in the Nature Park's foresteria or the private inn Alle Alpi). She recommends to then walk all the way to Moggio Udinese in order to shorten stage B11.
  Samodejni prevod [Google]
  V nemškem vodnik "Via Alpina Gelber Weg" (razprodana, vendar še vedno na voljo na nekaterih knjigarnah) Evamaria Wecker predlaga, da se razdeli to stopnjo v treh dneh. Nastanitev je v nedavnem brezpilotnih koče planine Kanin, nato pa v Prato di Resia (v Krajinskem parku je Foresteria ali zasebnem gostilno Alle Alpi). Ona priporoča, da se potem peš vse do Moggio Udinese, da bi skrajšali fazo B11.
 • EllieSektionBritannia - 11.10.3
  Having stayed at Ai Ciclamini, which is a holiday centre and restaurant to the west of Passo Tanamea, we walked back up the next morning and found an old building at Passo Tanamea near where the road crosses the river: the roof was badly damaged probably by snow, and this may be the building referred to by "radagast" in 2009. We went over Sella Carnizza (2 newish restaurants and several small holiday chalets owned by locals) and Casera Nische, which is a ruined building from WW1, to Prato di Resia. The stage is far too long and would need 3 days to do it properly. We stayed at the Albergo Alle Alpi in Prato, very good food. Go and see the knife-grinders museum in Stolvizza, very interesting.
  Samodejni prevod [Google]
  Potem ko je ostal na Ai Ciclamini, ki je praznik center in restavracija na zahodu Passo Tanamea, sva šla nazaj do naslednjega jutra in našel staro stavbo na Passo Tanamea mestu, kjer cesta prečka reko: Streha je bila hudo poškodovana, verjetno z sneg, in to je lahko stavba na katere se sklicuje "radagast" v letu 2009. Šli smo čez Sella Carnizza (2 Dokaj nov restavracij in več manjših počitniških koč v lasti domačinov) in planine Nische, ki je uničil stavbo iz WW1, da Prato di Resia. Faza je predolgo in bi morali 3 dni, da to storite pravilno. Mi je ostal na Alle Alpi Albergo v Pratu, zelo dobra hrana. Pojdi in si oglejte nož-drobilci muzej v Solbica, zelo zanimivo.
 • joan miller - 10.7.26
  Casera Coot was closed in late June 2010. The park authorities are very helpful at Resiutta and Pian dei Ciclamini. It is far too long to do as one stage.
  Samodejni prevod [Google]
  Casera liska se je zaključila konec junija 2010. V parku organi so v veliko pomoč pri Resiutta in Pian dei Ciclamini. To je veliko predolgo, da ne, kot eni fazi.
 • radagast - 09.7.9
  wir waren 14 tage auf dem gelben weg unterwegs, bei dieser etappe von geplanten 48km !!! war am ende die unterkunft am passo di tanamea geschlossen. alles sieht sehr heruntergekommen aus - somit war nicht klar ob hier überhaupt nochmal aufgemacht wird.
  Samodejni prevod [Google]
  Bili smo 14 dni na rumeno ceste, v tej fazi načrtovanih 48km! je zaključila ob koncu namestitev na Passo to Tanamea. Vse izgleda zelo teče navzdol - tako da ni bilo jasno, ali je to sploh začela znova.
Zadnja sprememba : 13.2.25