Sestavite svoj vodnik
Naloži pot
Kakovost : zadovoljiva
GPX KML CSV
Lokacija
Francija / Italija
Valle d'Aosta, Rhône-Alpes
Savoie
Valgrisenche, Ste-Foy-Tarentaise
Vanoise
Parc National de la Vanoise
Legenda   
Etapna točka (začetek ali konec etape)
Vmesna etapa (možnosti prenočitve)
Vrh
Prelaz
Mesto, kraj
Drug kraj

Krepcila
Zdravnik
Lekarna
Pekarna / trgovina z živili
Trgovina z železnino / s športnimi oblacil
Pošta
Banka / bankomat
Vlak
Avtobus
Taksi
Dostop z zasebnimi prevoznimi sredstvi

A Asfaltirana ali tlakovana cesta
B Netlakovana cesta
C Mulatjera
D Gorska pot
E Opremljena pot (jeklenice in stopnice)
F Brezpotje

Sprehod / turizem (široka neizpostavljena pot)
Ekskurzija (gorska pot, v časih ozka in izpostavljena)
Alpinistična pešpot (opremljena pot ali zelo izpostavljena, snežišča, skalnati bloki)
R119 Valgrisenche » Refuge de l'Archeboc
  |   7h45   |   17.6 km   |   1601 m   |   1239 m

Pot prečka iglaste gozdove, pašnike in melišča, sreča jezero San Grato, od koder se lahko Grande Rousse, Becca du Lac in Tête du Rutor. Nato nadaljuje proti sedlu Mont, stari prehodni poti med dolinama Aosto in Tarentaise. Via Alpina prestopi francosko mejo in se spusti proti koncu etape, zavetišču Archeboc.

Točka Odsek
Ime Storitve Informacija Markacija
Valgrisenche
1648 m
| D  3.9 km / 1h50
Arp Vieille
2223 m
| D  6.6 km / 2h50
Lago di San Grato
2459 m
| D  4.4 km / 2h00
Col du Mont
2633 m
| D  2.7 km / 1h05
Refuge de l'Archeboc
2027 m
Podrobni opis poti
Naravna in kulturna dediščina
Druge velike pešpoti in variante
Haute route des Glaciers in Alta Via 2.
Koristni topografski zemljevidi
Koristni pohodniški vodniki
 • Guida n° 4-Le Valli de Gran Paradiso e la Valgrisenche ~ Le guide dell'escursionista (ISBN )
 • I laghi della Valle d'Aosta, Sergio Piotti. ~ Ferrari editrice (ISBN )
 • La Vanoise - Parc National de la Vanoise - Réf. 530 ~ Fédération Française de Randonnée (ISBN 2-85699-875-5)
Komentarji

Ljubezen na prvi pogled, kritika? Dodajte svoj komentar k tej etapi. Za bolj splošne opombe uporabite možnost oddaje komentarjev na strani Besede pohodnikov Vie Alpine.
 


max. 1000 znakov
 • Socrate Georgiades - 19.9.6
  Exténuante étape dans le brouillard et une pluie glacée pénétrante en plein mois de juillet. Il semble qu'on peut éviter le long détour par le lac de san Grato en suivant la route en fond de vallée puis attaper sur la gauche le sentier qui mène directement au col du mont.
  Samodejni prevod [Google]
  Izčrpavajoča faza v megli in prodoren ledeni dež sredi julija. Zdi se, da se lahko izognete dolgemu obhodu do jezera San Grato, če sledite cesti na koncu doline in nato levo po poti, ki vodi neposredno do gorskega prelaza.
 • Berta - 18.7.28
  Refuge de l'Archeboc ist sehr angenehm, sehr freundliche Leute und sehr gutes Abendessen. Reservieren ist empfehlenswert (Tel: 0479068719). Lager + Halbpension 41€
  Samodejni prevod [Google]
  Refuge de l'Archeboc je zelo prijetno, zelo prijazni ljudje in zelo dobra večerja. Priporočamo rezervacije (Tel: 0479068719). Kamp + polpenzion 41 €
 • frankie9594 - 18.2.21
  Monaco- Trieste

  Col Du Mont had snow on the Italian side. Spent 1 hour looking from the trail down to Italy as well due to fog. At Col du Mont, if you follow a trail that goes north, you will find an abandoned refuge, with the roof still intact. It would make a good place to sleep, if you do now wish to spend the night at "Refuge de l'Archeboc."In late June, there was icy snow going down Col du Mont. Crampons and walking sticks were a must. Going down the Italian side, there is also an abandoned house; possible to sleep there as well. "Le Vieux Quartier" is a fantastic place to sleep for half pension in Valgrisenche.

  Difficult to find accurate maps of the Italian side as well.
  Samodejni prevod [Google]
  Monako- Trst Col Du Mont je imel sneg na italijanski strani. Preživel 1 uro in gledal od poti navzdol do Italije tudi zaradi megle. V Col du Montu, če sledite poti, ki gre proti severu, boste našli zapuščeno zatočišče s streho, ki je še vedno nedotaknjena. To bi bilo dobro mesto za spanje, če želite preživeti noč v "Refuge de l'Archeboc." Dereze in sprehajalne palice so bile obvezne. Po italijanski strani se nahaja tudi zapuščena hiša; tudi tam spati. "Le Vieux Quartier" je odličen kraj za spanje za polpenzion v Valgrisenche. Težko najti tudi točne karte italijanske strani.
 • Daniel - 15.9.16
  Do not skip out on the lake, because it is beautiful! Greenish water and the mountains rising up high from the borders of the lake.
  Samodejni prevod [Google]
  Ne preskočite ven na jezeru, saj je lepa! Zelenkasto vodo in gore dvigajo visoko od meja jezera.
 • Percy - 14.10.23
  Travelling north to south, we decided to combine this stage with the next one.

  After leaving the excellent Maison de Myrtilles we followed the road past Valorisenche along the valley until we saw the sign post for the Col du Mont, which helpfully reduced the days travel. Later on we had a choice to follow the wide principle trail or take the shorter route up the river valley, where the trail gets lost among the rocks of the river until it resumes at a large cairn. We choose the wider trail, although in retrospect the alternative was passible.

  Note that in October there was nothing, not even water at the refuge de l'Archeboc. Around 500m further on the trail we reached a few buildings, and a local lady kindly showed us to the melt water supply about 50m to the left.

  Samodejni prevod [Google]
  Potovanje od severa proti jugu, smo se odločili združiti ta oder z naslednjo. Po odhodu odlične Maison de Myrtilles smo sledili cesti mimo Valorisenche po dolini, dokler ne bomo videli kažipot za Col du Mont, ki je koristno zmanjšala dni potovanja. Kasneje smo imeli na izbiro, da sledijo široko načelo pot, ali pa krajšo pot navzgor po dolini reke, kjer postane pot med skalami reke izgubljeno, dokler se ne nadaljuje v velikem Cairn. Bomo izbrali širšo pot, čeprav je bilo v retrospektivi alternativa passible. Upoštevajte, da je bilo v oktobru nič, niti vode na Zatočišča de l'Archeboc. Približno 500m naprej na poti smo dosegli nekaj stavb in lokalna dama nas je prijazno pokazal taline oskrbo z vodo približno 50 metrov na levi.
 • Thierry M - 13.12.23
  Monaco - Trieste

  Too much snow in June 2013 on the way down from Col du mont. Possible to bypass lago di san grato

  refuge de l'archeboc - col du mont is marked 1h40 on site.2h30 for me with snow almost all the way up.
  The way down from Col du mont to Valgrisenche is not steep , take a left with the water stream in sight

  The sheeperd house of Vallon St grat down from Col du mont can be reached in an hour (snow), 2h30 to reach Valgrisenche bypassing lago di san grato

  refuge Archeboc : Behavior have changed since Henk experience in 2010. French Alpine hospitality, not good, not bad. You need something (accomodation or food): you pay for it et basta. Great location tho
  Samodejni prevod [Google]
  Monaco - Trst Preveč snega junija 2013 o poti navzdol od Col du Mont. Mogoče obiti Lago di san Grato zatočišče de l'archeboc - col du mont je označena 1h40 na site.2h30 mi s snežno skoraj vso pot. Pot navzdol od Col du Mont da Valgrisenche ni strma, da ostane v vodnem toku v očeh The sheeperd hišo Vallon Saint Grat navzdol od Col du mont se lahko doseže v eni uri (sneg), 2h30, da dosežejo Valgrisenche zaobšel Lago di san Grato zatočišče Archeboc: Vedenje so se spremenili, odkar Henk izkušenj v letu 2010 francoski alpski gostoljubnost, ni dobro, ni slabo. Morate nekaj (nastanitev in hrana): plačaš za to, et basta. Odlična lokacija tho
 • Dom Lalot - 13.9.1
  J'ai passé une super soirée avec Luc le propriétaire à parler Alpinisme et Chamonix. C'est un mec sympa et je reviendrai sans hésiter. Il ne faut pas être négatif sur ce refuge. Il se peut que la fatigue aidant certains aient eu une mauvaise expérience mais je continue à recommander le refuge.
  Samodejni prevod [Google]
  Sem preživel veliko večer z Lucom lastnika govoril Mountaineering in Chamonix. To je dober fant in vsekakor se bom poskusil. Ne bodite negativni na tej zatočišče. Morda utrujenost pomagajo nekateri so imeli slabe izkušnje, ampak jaz še vedno priporočam zatočišče.
 • Famba - 13.7.17
  Hüttenwirt von Archeboc war sehr nett. Quartier war Anfang September 2012 kein Problem, auch ohne Anmeldung. Essen war sehr lecker.
  Samodejni prevod [Google]
  Gostitelj zatočišče Archeboc je bilo zelo lepo. Četrtletju je bilo brez problema tudi brez registracije, začetka septembra 2012. Hrana je bila zelo okusna.
 • Martin Schreiber - 11.3.30
  I had a totally different experience. I already booked a mattress in the dormitory in advance (due to the first comment on this website).
  As I arrived at the hut, the hut warden and his wife were really kind. Since I was hiking a little bit to fast (I arrived shortly past 12pm), I asked for canceling the reservation and they told me, that this is no problem. They also recommended an accommodation in a few hours distance on the next day via alpina path. They also made the reservation for me via a phone call.
  Samodejni prevod [Google]
  Imel sem čisto drugačno izkušnjo. Sem že rezervirana ležišča v spalnici vnaprej (zaradi prvem komentarju na tej spletni strani). Ko sem prišel do koče, koča nadzornik in njegova žena sta zelo prijazni. Ker sem bil pohod malo na hitro (sem prispel kmalu mimo 12:00), sem prosil za odpovedi rezervacije in so mi rekli, da to ni problem. Prav tako priporočamo nastanitev v nekaj urah na daljavo naslednji dan preko poti Alpine. So tudi rezervacijo za mano preko telefonskega klica.
 • Brandon - 10.11.14
  I agree with henk. The warden at l'Archeboc refuge is one nasty fellow. (We even took our shoes off). Although the place was empty, we had no reservations and he flew into a rage, saying he was 'sick and tired of Via Alpina hikers just showing up.' As he deliberated over lunch whether or not to "let" us stay, we thanked him for his hospitality and continued down the mountain to stay in St. Foy at a small hotel. However, we were told that there is another refuge slightly off the trail just down the hill from l'Archeboc hut. Perhaps this is a better choice. It's too bad that this fellow at l'Archeboc refuge is not more supportive of the VA. Tant pis. (I go into detail about this and other red route stages in Over the Top & Back Again: Hiking X the Alps, my new book.) We made the Red Route crossing from Trieste to Monaco in summer 2009. Hope this helps.
  Samodejni prevod [Google]
  Strinjam se s Henk. Upravnik na l'Archeboc pribežališče je ena grdo človek. (Smo celo vzel svoje čevlje dol). Čeprav je bil prazen prostor, smo nimajo zadržkov in je letel v bes in dejal, da je "Sita Via Alpina pohodnikov samo kaže navzgor." Kot je obravnaval v času kosila ali ne "kaj" nam ostane, da se mu je zahvalil za gostoljubnost in nadaljeval po hribu navzdol, da ostanejo v St Foy v majhnem hotelu. Vendar pa so nam povedali, da obstaja še en zatočišče malo off poti samo navzdol po hribu od l'Archeboc koči. Morda je to boljša izbira. Škoda, da je ta človek v pribežališče l'Archeboc ni več naklonjen VA. Tant pis. (Sem šel v podrobnosti o tem in drugih rdečih prog fazah čez vrh in nazaj:. Pohodništvo X Alp, moja nova knjiga) smo naredili Red Route prehod od Trsta do Monaka poleti 2009. Upam, da to pomaga.
 • henk - 10.9.30
  Cette été, on a passé nos vacances à Bourg saint Maurice.
  un jour, on avait réservé une nuitée au refuge de l'archeboc, que j'ai appelé deux fois pour savoir ce qu'on devait emmener et prévoir, se serait notre premier aventure dans un gîte.
  on pars d'en bas, du site d'escalade et on motive notre fille de 4 ans de faire les 600 m de dénivelé toute seule en lui motivant en cueillant des baies, de regarder des marmottes, du fait qu'elle allait dormir dans un refuge en haut de la montagne, etc,...
  après 3 h de marche on arrives au refuge. on rentre dans la salle et on dis bonjour, sans plus.
  on retourne dehors et on se met derrière pour profiter du coucher du soleil.
  des autres gens invitent notre fille à visiter les chambres. je la suis et on redescends par les escaliers pour arriver dans la grande salle.
  en arrivant là, le gérant nous demande si on viens de descendre avec nos chaussures. je dis oui et je vois que ça ne plait pas. je prends la remarque "ça commence bien", je me mets dans le couloir et j'enlève mes chaussures, vraiment gêné....
  ma femme rentres par la porte principale, je lui dit d'enlever les chaussures et on se mets à une table. ma femme va demander si on peut savoir ou est notre chambre et le gérant continues sur son élan. "déjà votre mari il est monté avec ses chaussures,prenez garde". quand elle demandait si on pouvait monter à notre chambre tout seul, il répondait "sûrement pas, vous ne montez pas tout seul".
  on était choqué! on s'est remis à une table et après un quart d'heure on à attaqué notre descente vers notre voiture...vraiment dégoûte, en essayant d'expliquer le pourquoi à notre fille.
  arrivé en bas, on reçoit le sms suivant (j'avais donné mon portable pour réserver): "vous nous devez 30 eur. cela devrait vous tenir éloigné mr malappris. grossier merde!"
  encore plus choqué de cette accueil, je réponds qu'il peut venir les chercher à midi à BSM et que je lui mettrai en place, et il réponds "oubliez moi! dormez en paix et apprenez à bien vous conduire"
  j'ai répondu en lui disant qu'il entendra encore de moi....
  je trouve que c'est grave d'avoir un accueil comme celui là, surtout que nulle part il y a marqué que le gite est interdit avec des chaussures...

  henk
  Samodejni prevod [Google]
  To poletje smo preživeli svoj dopust v Bourg Saint Maurice. en dan, smo rezerviral noč v Refuge de l'Archeboc, sem klical dvakrat, da bi vedeli, kaj smo morali sprejeti in načrt, bi naša prva pustolovščina v počitniški hiši. začnemo od spodaj, od plezališča in motivira našo 4 letno hčerko, da samo 600 m nadmorske višine motiviranje mu obiranje jagod, pazi svizce, ker je šla spat v Vrh gore zatočišče, itd ... po 3 urah hoje smo prispeli do zavetišča. gremo v sobo in pozdravi, nič več. je izklopljen in sede, da uživajo v sončnem zahodu. drugi ljudje povabijo našo hčerko, da obiščete sobe. Sem in nazaj dol po stopnicah, da bi dobili v veliki dvorani. tja prispe, vodja nas vprašal, če gremo dol z našimi čevlji. Sem rekel ja in vidim, da ti ni všeč. Vzamem pripomba "se začenja tudi" sem dal na hodniku in sem vzlet moje čevlje, res sram .... moja žena pride domov skozi vrata, sem mu rekel, da vzlet čevlje in sam dal v miza. moja žena bo vprašal, če bomo lahko vedeli, kje je naš prostor in vodja nadaljevala zagon. "Vaš mož je že opremljena s čevlji, bodite previdni." ko ga je vprašala, če bi lahko šel v naš prostor sam, je odgovoril: "Zagotovo ne, ne stati pri miru." smo bili šokirani! je bil izročen na mizo in po petnajstih minutah smo napadeni v našem rodu, da naš avto ... res Zgrožen, poskuša razložiti, zakaj najino hčerko. prišel dol je prejela naslednje sms (sem dal svoj mobilni telefon za knjigo): "dolgujete nam 30 eur to naj vas stran mr nesramen unmannerly sranje ..!" še bolj šokirani ta dom, odgovorim, da jih lahko poberem opoldne v BSM in ga bom dal v mestu, in odgovori "pozabi me spati v miru in se naučijo pravilno obnašati« sem odgovoril rekel mi je še vedno slišati .... Mislim, da je resen, da imajo doma, kot je ta, še posebej, ker je tam nikjer označeno kočo je prepovedano s čevlji ... henk
 • Via Alpina International Secretariat - 09.9.28
  Please note that it is essential to book in advance to stay at the Archeboc hut. The hut is open from late June until early September (no winter room available). - Nathalie Morelle, Via Alpina International Secretariat
  Samodejni prevod [Google]
  Prosimo, upoštevajte, da je bistvenega pomena za rezervacijo vnaprej, da ostanejo na Archeboc koče. Koča je odprta od konca junija do začetka septembra (ni na voljo zimska soba). - Nathalie Morelle, Via Alpina Mednarodni sekretariat
Zadnja sprememba : 19.12.17