Sestavite svoj vodnik
Naloži pot
Kakovost : zelo dobra
GPX KML CSV
Lokacija
Italija
Lombardia
Sondrio
Grosio, Grosotto, Mazzo di Valtellina, Vervio
Val Grosina Occidentale, Val Piana, versante Retico della Valtellina

Legenda   
Etapna točka (začetek ali konec etape)
Vmesna etapa (možnosti prenočitve)
Vrh
Prelaz
Mesto, kraj
Drug kraj

Krepcila
Zdravnik
Lekarna
Pekarna / trgovina z živili
Trgovina z železnino / s športnimi oblacil
Pošta
Banka / bankomat
Vlak
Avtobus
Taksi
Dostop z zasebnimi prevoznimi sredstvi

A Asfaltirana ali tlakovana cesta
B Netlakovana cesta
C Mulatjera
D Gorska pot
E Opremljena pot (jeklenice in stopnice)
F Brezpotje

Sprehod / turizem (široka neizpostavljena pot)
Ekskurzija (gorska pot, v časih ozka in izpostavljena)
Alpinistična pešpot (opremljena pot ali zelo izpostavljena, snežišča, skalnati bloki)
R74 Malghera » Rifugio Schiazzera
  |   8h30   |   24 km   |   566 m   |   353 m

S planinskega pašnika Malghera se napotimo po udobni in ravni poti, ki poteka po sredi desnega orografskega pobočja doline Vzhodna Grosina. Prečkamo planinske pašnike Grasso di Pedruna, Guinzana, Piana in sledimo makadamu vse do planine Carette; nato se usmerimo po vojaški gorski stezi, ki v panoramskem loku nad dolino Valtellina, prispe do jezera Schiazzera, idealnega mesta za malico na prostem.

Točka Odsek
Ime Storitve Informacija Markacija
Malghera
1964 m
| CD  11 km / 2h30
Alpe Piana
1883 m
| CD  8 km / 2h50
Alpe Salina
2174 m
| D  3.5 km / 2h30
Lago di Schiazzera
2392 m
| D  1.5 km / 0h40
Rifugio Schiazzera
2080 m
Podrobni opis poti
Naravna in kulturna dediščina
Druge velike pešpoti in variante
Sentiero Italia.
Koristni topografski zemljevidi
 • 676, 96, ~ Kompass (50000)
 • 211 ~ Multigraphic (25000)
Komentarji

Ljubezen na prvi pogled, kritika? Dodajte svoj komentar k tej etapi. Za bolj splošne opombe uporabite možnost oddaje komentarjev na strani Besede pohodnikov Vie Alpine.
 


max. 1000 znakov
 • souris48 - 19.8.19
  Dommage qu'il n'y ai aucune possibilité de refuge entre 2, un fois de plus, étape trop longue pour moi. Repliée sur le refuge Saoseo en passant par le Passo di Sacco. Jolie étape, un peu moins longue. A nous de faire nos variantes.
  Samodejni prevod [Google]
  Škoda, da med dvema, še enkrat, predolgim korakom zame ni možnosti zavetje. Zloženo na zatočišču Saoseo mimo Passo di Sacco. Lep korak, malo krajši. Na nas je, da naredimo svoje različice.
 • Daniel - 18.8.27
  This track is easy to follow, well sign-posted, and cleared of obstructions. Two steep climbs. Alpe Piano was closed and abandoned, and Alpe Salina is but an abandoned farm shed. None offer accommodation! At the end of the day you can save 2 hours walking time by going straight down to the hut (skipping the lake). Except for the toilets, this hut is OK!
  Samodejni prevod [Google]
  Ta skladba je lahko slediti, dobro označena in očiščena ovir. Dva strma vzpona. Alpe Piano je bil zaprt in zapuščen, Alpe Salina pa je zapuščena kmetija. Nihče ne ponuja nastanitve! Na koncu dneva lahko prihranite 2 uri hoje, ko greste naravnost do koče (preskočite jezero). Razen stranišč, je ta koča v redu!
 • Luca - 17.8.13
  Monaco_3.6.17-Trieste_?

  Étape parcourue le 9 août 2017: d'importants travaux d'entretien ont été effectués et la totalité de l'étape se fait dorénavant sans danger.
  Samodejni prevod [Google]
  Monaco_3.6.17-Trieste_? Dokončano 9. avgusta 2017: Pomembno vzdrževanje je končano in celotna faza je zdaj varna.
 • Daniel - 16.9.18
  Au vue des commentaire précédent ...nous avons choisis de rejoindre Prada par le col de Maghera
  Montée =600m.
  Descente = 1600m.
  Env. 5h30
  Samodejni prevod [Google]
  Glede na prejšnji komentar ... smo se odločili, da se pridružimo Prada pri prelazu Maghera Montée = 600m. Spust = 1600m. Pribl. 05:30
 • Mohan - 16.8.30
  Hi, I wonder IF this stretch is still unmaintained and dangerous. i just want to walk for a few dags from Tirano and want to know if it is best to avoid this stage.
  Samodejni prevod [Google]
  Živjo, sprašujem se, če je ta odsek še vedno nevzdržen in nevaren. Želim samo sprehoditi nekaj Tags in želim vedeti, če se je najbolje izogniti tej fazi.
 • Walter Kunz - 16.8.21
  Sehr geehrte Damen und Herren.
  Am 1.Aug. 2016 sind wir auf der Via Alpina R74 von Malgera nach Schiazzera gewandert.
  Dabei haben wir festgestellt, das der Abschnitt von der Alp Salina bis zum Punkt 2279 sehr schlecht unterhalten ist.
  Der Weg ist total mit Erlen und Föhren zugewachsen. Da das Gelände noch sehr abschüssig ist, kann es zu gefährlichen Situationen kommen. Anhand von anderen Kommentaren ist dieser Zustand seit Jahren so!!!
  Seit Jahren sind wir sehr gerne auf der roten Route, auf gut unterhaltenen Wegen, unterwegs. Wir bitten Sie diesen Abschnitt zu begutachten und die nötigen Vorkehrungen zu veranlassen.
  Mit freundlichen Grüssen
  W.Kunz

  Samodejni prevod [Google]
  Drage dame in gospodje. V 1.Aug. V letu 2016 smo se odpravili na Via Alpina R74 od Malgera do Schiazzer. Opazili smo, da je odsek od Alp Salina do točke 2279 zelo slabo vzdrževan. Cesta je popolnoma porasla z jelšo in borovci. Ker je teren še vedno zelo strm, lahko povzroči nevarne situacije. Na podlagi drugih komentarjev, je bil ta pogoj tako že leta !!! Že vrsto let smo zelo zadovoljni na rdeči poti, na dobro vzdrževanih cestah, na poti. Prosimo vas, da pregledate ta oddelek in uredite potrebne dogovore. Lep pozdrav W. Kunz
 • Pierre-Yves MORET - 15.11.5
  Gros problème de sécurité depuis l’Alpe Salina, après 19 km de marche.
  Entre les km 19,5 et 21 le sentier (une ancienne route militaire d’une largeur de 1m.), traverse une pente inclinée à 40°. Il est presque totalement obstrué sur 1,5km par des buissons (vernes) qui n’ont pas été enlevés depuis 2-3 ans. Le tronçon est difficilement praticable et carrément dangereux car il faut traverser les vernes à l’aveugle ou passer en dessous sur une pente herbeuse. De plus les marques de peinture sont de moins en moins visibles. Il y a vraiment urgence à agir !!!
  Etape parcourue sous une pluie fine le 24 août 2015.

  PS : nous allons écrire dans le même sens à l’autorité communale de Vervio (province de Sondrio), propriétaire du secteur concerné et au CAI de la Haute Valtelline.
  Samodejni prevod [Google]
  Velik varnostni problem za Alpe Salina, po 19 km hoje. Med 19,5 in 21 km poti (stari vojaški cesti s širino 1 m.), Preči pobočje pod kotom 40 °. To je skoraj popolnoma zamašen z grmovjem na 1,5 km (Vernes), ki niso bili odstranjeni iz 2-3 let. Odsek je nepraktično in zelo nevarna, ker moraš prečkati Vernes slep ali prenese pod po travnatem pobočju. Poleg oznake barve so manj vidne. Tam je res nujno, da deluje !!! Korak potoval po lepem dežju 24. avgusta, 2015. PS: bomo napisali v isti smeri na občinski organ Vervio (pokrajina Sondrio), lastnik sektorju in visokega Valtellina CAI.
 • Igor - ViaAlpina Direct - 15.9.30
  The state of the path to Alp Salima is critical. It looks like that wasn't maintained for years. The bushess grow on the path. Also the grass is covering the edge of the path... very dangerous becouse you can't tell where the edge is.
  The same thing on the path in etape 75... last part before the road... in direction Tirano Schiazzera.
  Samodejni prevod [Google]
  Stanje poti do Alp Salima je ključnega pomena. Izgleda, da ni bila vzdrževana let. Bushess rastejo na poti. Tudi trava pokriva rob poti ... zelo nevarno becouse vam ne morem povedati, kje je rob. Ista stvar na poti v Etape 75 ... zadnji del pred cesto ... v smeri Tirano Schiazzera.
 • Jean franck BASSO - 15.9.1
  du refuge Schiazzera a Malghera il est possible d'éviter le detour par le lac1.5 h .un sentier pastoral monte directement du refuge au point sommital 2556 m ou l'on rejoint le sentier de la via alpina en cas de pluie récente la suite n'est pas agréable apres la descente ,le sentier en balcon (sans autre possibilité)vers Alp Salina est totalement envahi par de petits arbres (vernes) pendant environ 20mn revetir une tenue de scaphandrier
  (classement via alpina et sentiero Italia!!!!)
  Samodejni prevod [Google]
  Schiazzera Malghera zatočišče je možno, da bi se izognili ovinek s lac1.5 h .a pastoralno pot gre direktno na točko Zatočišča vrh 2556 m in je dosegel preko poti alpina v primeru nedavnega dežja kasneje ni prijetno po spustu, balkon pot (brez alternative) do Alp Salina je povsem zaraščena z majhnimi drevesi (jelša) za približno 20 minut, morali prevzeti potapljač (vložitev Via Alpina in Sentiero Italia !!!! )
 • Andrea - 14.10.21
  Segnalo una precisazione sulla distanza dell'itinerario: dall'Alpe Salina al Lago Schiazzera sono 5,5km e non 3,5 come indicato.
  Comunque itinerario molto panoramico e assolutamente da consigliare!
  Samodejni prevod [Google]
  Stumble Upon pojasnilo o razdalji poti: od Alp do jezera soline Schiazzera so 5.5km in ne 3,5, kot je navedeno. Vendar pa je zelo slikovit način in vsekakor priporočljiva!
 • porot - 14.7.8
  Sentier a peine visible, et non balisée sur la partie haute de l'itinérair. Parcourus aujourdh'uis: 08/07/2014.
  Samodejni prevod [Google]
  TCT komaj vidna, ni označeno na vrhu ItinérAIR. Potovali aujourdh'uis: 2014/07/08.
 • Elisabeth - 14.3.18
  Je confirme : il n'y a strictement rien à l'Alpe Salina. Après Grasso di Pedruna, le sentier a fait place à une vilaine piste en terre qu'on était en train d'ouvrir fin juillet 2013 ; beaucoup d'arbres coupés... Attention : le panneau de balisage au carrefour de Carette n'existe plus.
  Samodejni prevod [Google]
  Potrjujem: nič ne Alpe Salina. Po Grasso di Pedruna pot je pot do grdega makadamski cesti, ki se je začela konec julija 2013; veliko dreves narezani ... Pozor: Panel markup križišče Carette ne obstaja več.
 • Christian Rime - 11.9.6
  Restauration à l'Alpe Salina ? aléatoire, il était déjà fermé le samedi 27.08.11.
  Variante au terme de cette longue étape, depuis le col qui domine la cabane Schiazzera vous pouvez économiser 1h et demie en descendant directement vers l'alpage par un sentier très convenable. Mais vous ne verrez pas le beau lac.
  Samodejni prevod [Google]
  Obnova Alpe Salina? naključno, je že zaprto sobota, 8/27/11. Varianta na koncu tega dolgega fazi, saj na materničnem vratu, ki prevladuje v kabini Schiazzera lahko shranite 1 uro in pol dol neposredno na pašnik z stezi zelo priročno. Ampak ne boste videli lepo jezero.
Zadnja sprememba : 19.12.16