Sestavite svoj vodnik
Naloži pot
Kakovost : zelo dobra
GPX KML CSV
Lokacija
Nemčija / Avstrija
Schwaben
Oberallgäu
Oberstdorf
Allgäuer Alpen
Natura 2000 / Allgäuer Hochalpen
Legenda   
Etapna točka (začetek ali konec etape)
Vmesna etapa (možnosti prenočitve)
Vrh
Prelaz
Mesto, kraj
Drug kraj

Krepcila
Zdravnik
Lekarna
Pekarna / trgovina z živili
Trgovina z železnino / s športnimi oblacil
Pošta
Banka / bankomat
Vlak
Avtobus
Taksi
Dostop z zasebnimi prevoznimi sredstvi

A Asfaltirana ali tlakovana cesta
B Netlakovana cesta
C Mulatjera
D Gorska pot
E Opremljena pot (jeklenice in stopnice)
F Brezpotje

Sprehod / turizem (široka neizpostavljena pot)
Ekskurzija (gorska pot, v časih ozka in izpostavljena)
Alpinistična pešpot (opremljena pot ali zelo izpostavljena, snežišča, skalnati bloki)
R49 Weißenbach am Lech » Prinz-Luitpold-Haus
Križanje poti
  |   8h30   |   26.8 km   |   1429 m   |   474 m

Dolina Lechtal na Tirolskem (Tiroler Lechtal), zadnja največja ohranjena krajina divjega porečja Europe, območje Nature 2000 in prihodnji Naravni park, je glavni junak te etape. Zapustite obširne gramozna nasutja Lecha in naprej sledimo poti skozi slikovite gozdne livade doline Schwarzwassertal oz. vrat v gorski svet Allgäuer, kjer Hochvogel kraljuje nad drugimi vrhovi.

Točka Odsek
Ime Storitve Informacija Markacija
Weißenbach am Lech
883 m
|   3.5 km / 0h50
Johannesbrücke
922 m
|   1.8 km / 0h25
Stuibenhütte
924 m
|   4.2 km / 1h00
Jagdhüttenalpe
939 m
| BC  6.8 km / 1h45
Eibleshütte
1122 m
| C  5.5 km / 1h55
Ob. Lichtalpe
1521 m
| D  3 km / 1h55
Bockkarscharte
2149 m
| D  2 km / 0h40
Prinz-Luitpold-Haus
1839 m
Podrobni opis poti
Naravna in kulturna dediščina
Koristni topografski zemljevidi
 • Nr. 2/2 Allgäuer - Lechtaler Alpen, Ost ~ Oesterreichischer Alpenverein (1:25.000)
 • WK 351 Lechtaler Alpen - Allgäuer Alpen ~ Freytag & Berndt (1:50.000)
 • Allgäuer Alpen ~ Topographische Karte (1:50.000)
 • Nr. 4, Füssen - Außerfern ~ Kompass (1:50.000)
 • ÖK 50 115, 114 ~ Bundesamt f. Eich- u. Vermessungswesen (1:50.000)
Komentarji

Ljubezen na prvi pogled, kritika? Dodajte svoj komentar k tej etapi. Za bolj splošne opombe uporabite možnost oddaje komentarjev na strani Besede pohodnikov Vie Alpine.
 


max. 1000 znakov
 • POPEYE GG - 19.2.3
  Mardi 26 juin 2018
  Longue étape avec grande marche d'approche le long du Lech. La deuxième moitié de la montée est plus difficile, d'autant qu'il y a encore de la neige avant d'arriver à la Bockkarscharte, où nous avons pu admirer des chamois.
  Samodejni prevod [Google]
  Torek, 26. junij 2018 Dolga etapa z velikim sprehodom po Lechu. Druga polovica vzpona je težja, še posebej, ker je pred prihodom v Bockkarscharte še vedno sneg, kjer lahko občudujemo gamsa.
 • Martin - 18.8.15

  Die Warnung von Tentorini Chantal muss man nicht berücksichtigen, da man sich am Trinkasserbrunnen auf der Terasse des Prinz-Luitpold-Hauses jederzeit kostenlos Wasser abfüllen kann.

  Bei schwierigen Wetterverhältnissen erhielten wir kompetente Informationen zum Wetter und Weg vom Hüttenpersonal.
  Samodejni prevod [Google]
  Opozorilo Tentorini Chantal vam ni treba upoštevati, ker lahko na Trinkasserbrunnenu na terasi Prinz-Luitpold-house kadarkoli brezplačno zapolnite vodo. V težkih vremenskih razmerah smo pridobili kompetentne informacije o vremenu in poti od osebja koče.
 • Eva - 17.7.21
  I hiked via Brocksee and Landsberger Hütte, probably on the purple trail (?). Beautiful panorama route, a few small "climbs," with steel cables, very good views. Not much water though.
  Samodejni prevod [Google]
  Hodil sem preko Brockseeja in Landsbergerja Hütteja, verjetno na vijolični poti (?). Lepa panoramska pot, nekaj manjših "vzponov", z jeklenimi kabli, zelo dober pogled. Ni veliko vode.
 • Daniel - 16.9.26
  The track to the Bockkarscharte is hard to find. Grass has overgrown it, and cows made their own alternative tracks. But the GPS track is quite good here, use it and you will be OK. Watch the memorial on the Scharte, erected for an officer in 1939; with a nazi symbol still clearly visible.
  Samodejni prevod [Google]
  Pot do Bockkarscharte je težko najti. Trava jo je prerasla in krave so izdelale svoje alternativne poti. Toda tir GPS je tu zelo dober, uporabite ga in boste v redu. Oglejte si spomin na Scharte, postavljen za častnika leta 1939; še vedno je jasno viden nacistični simbol.
 • Tentorini Chantal - 15.9.25
  Attention, le verre d'eau du robinet est facturée à 2,50 € au refuge Prinz Luitpold. Voilà un prix bien royal pour un verre d'eau!!!
  Samodejni prevod [Google]
  Opozorilo je kozarec vode iz pipe zaračuna po 2,50 € na zavetišču Prinz Luitpold. To je zelo kraljevsko cena za kozarec vode !!!
 • Michael - 13.8.21
  If you are walking from Prinz Luitpold Haus to Weissenbach be aware that the point where the red trail leaves the purple trail is not signposted. To find it, look for a rock with the letters "P.L.H." and an arrow pointing the way you came. That is to tell walkers going the other way where Prinz Luitpold Haus is. The trail is not clear on the ground but you should soon see red marks on rocks identifying it.
  Samodejni prevod [Google]
  Če hodiš iz Prinz Luitpold Haus da Weissenbach treba zavedati, da je točka, kjer se rdeča pot zapusti vijolično pot ni označena. Da bi ga našli, poglej za rock s črkama "PLH" in puščico, ki kaže, kako si prišel. To je povedal sprehajalcev, ki gredo v drugo smer, kjer je princ Luitpold Haus je. Pot ni jasno, na tleh pa bi morali kmalu videli rdeče oznake na skalah ga opredeljujejo.
 • Elisabeth - 12.12.29
  Je confirme : le sentier est très mal indiqué dès le début, même si, de loin en loin, on voit un signe de la Via Alpina. Cela empire après la dernière barrière. La première mention du refuge Prinz Luitpold se trouve au niveau de Bergwarchthütte (!) et encore il s'agit d'un poteau cassé posé par terre dont l'écriteau aurait dû se trouver à la jonction avec le sentier Jubiläumsweg !
  Samodejni prevod [Google]
  Potrjujem: Pot je zelo slabo označeno od začetka, čeprav od časa, bomo videli znak Via Alpina. To poslabša po zadnjem pregrado. Prva omemba Zatočišča Prinz Luitpold se nahaja na Bergwarchthütte (!) In vendar je zdrobljen pol ležal na tleh, da bi bilo obvestilo na križišču s poti Jubiläumsweg!
 • Alpinisten - 12.9.24
  Der Weg ab der Oberen Lichtalpe Richtung Prinz-Luitpold-Haus ist schlecht markiert. Für diese Etappe in Weißenbach gut mit Proviant eindecken, unterwegs keine Einkehrmöglichkeit.
  Samodejni prevod [Google]
  Pot iz zgornjega lahke smeri Alpe Prinz Luitpold hiši je slabo označena. V tej fazi Weißbach tudi zaloge za oskrbo s cestnim brez okrepčila na voljo.
 • Margy - 12.2.7
  25/6/11 Long hike to Prinz-Luitpoldhaus...the final pass in protected by cables and steps. The hut is very well organized and very crowded. Many gemsen near the pass.
  Samodejni prevod [Google]
  25/6/11 Long pohod na Prinz-Luitpoldhaus ... končno mimo v zaščiteni s kabli in stopnje. Koča je zelo dobro organizirana in zelo natrpan. Veliko gemsen bližini prelaza.
 • Ulrich Aellig - 09.7.14
  Was sollen denn die blauen Dreiecke (Gipfel)? Es sieht jan ein blinder mit dem Stock vom Schiff aus, dass es sich nicht um Gipfel handeln kann.
  Samodejni prevod [Google]
  Kakšne so torej modri trikotniki (vrh)? Izgleda januar slepi s palico iz ladje, da ne more delovati na vrhu.
Zadnja sprememba : 19.12.16