Sestavite svoj vodnik
Naloži pot
Kakovost : približna
GPX KML CSV
Lokacija
Italija
Südtirol
Pustertal
Mühlwald, Vintl
Zillertaler Alpen / Tauferer Ahrntal/Pfunderer Tal

Legenda   
Etapna točka (začetek ali konec etape)
Vmesna etapa (možnosti prenočitve)
Vrh
Prelaz
Mesto, kraj
Drug kraj

Krepcila
Zdravnik
Lekarna
Pekarna / trgovina z živili
Trgovina z železnino / s športnimi oblacil
Pošta
Banka / bankomat
Vlak
Avtobus
Taksi
Dostop z zasebnimi prevoznimi sredstvi

A Asfaltirana ali tlakovana cesta
B Netlakovana cesta
C Mulatjera
D Gorska pot
E Opremljena pot (jeklenice in stopnice)
F Brezpotje

Sprehod / turizem (široka neizpostavljena pot)
Ekskurzija (gorska pot, v časih ozka in izpostavljena)
Alpinistična pešpot (opremljena pot ali zelo izpostavljena, snežišča, skalnati bloki)
R34 Chemnitzer Hütte / Rifugio G. Porro » Dun (Pfunders / Fundres)
  |   4h05   |   14.5 km   |   106 m   |   780 m

S prelaza Nevesjoch (2405 m) pelje pot št. 1 v širšem loku do koče Edelrauthütte, na nasprotno stran doline, pri tem pa hodimo po 2500 m. 8 km dolga pot „Neveser Höhenweg“ je na nekaterih točkah zavarovana ali pa opremljena s kamnitimi ploščami. Od koče pri prelazu Eisbruggjoch se spustimo po planinski poti „Pfunderer Höhenweg“ prek 1000 m višinske razlike v dolino proti Dunu (1468 m).

Lažja varianta (težavnost )

S prelaza Nevesjoch po poti št. 24 za približno 550 m višinske razlike dol do jezera Nevesstausee, nato za 700 višinskih metrov gor od koče Edelrauthütte na nasprotni strani doline (pot št. 26).

Točka Odsek
Ime Storitve Informacija Markacija
Chemnitzer Hütte / Rifugio G. Porro
2419 m
| DE  8 km / 2h00
Edelrauthütte / Rifugio Ponte di Ghiaccio
2545 m
| ACDF  6.5 km / 2h05
Dun (Pfunders / Fundres)
1468 m
Podrobni opis poti
Naravna in kulturna dediščina
Druge velike pešpoti in variante
8 km dolg odsek poti med kočama Nevesjochhütte in Edelrauthütte je poznan z imenom „Neveser Höhenweg“. Planinska pot „Pfunderer Höhenweg“ (po koči Edelrauthütte) je lepa krajinska pot, ki vijuga od Sterzinga prek južni obronek Zillertalerskih Alp do Brunecka.
Koristni topografski zemljevidi
 • Nr. 82 und Nr. 44 ~ Kompass (1:50.000)
 • Nr. 036 und Nr. 037 ~ Tabacco (1:25.000)
 • WKS 4 ~ Freytag & Berndt (1:50.000)
Koristni pohodniški vodniki
 • Lexikon 82 Taufers - Ahrntal ~ Kompass (ISBN 3-85491-091-6)
 • Wanderführer Tauferer Tal ~ Rother (ISBN 3-7633-4186-2)
Komentarji

Ljubezen na prvi pogled, kritika? Dodajte svoj komentar k tej etapi. Za bolj splošne opombe uporabite možnost oddaje komentarjev na strani Besede pohodnikov Vie Alpine.
 


max. 1000 znakov
 • Lolo - 19.7.29
  Du refuge Ponte di Ghaccio, j'ai fait "l'alta via Pfundered" bien balisée et sportive. Marche sur gros rochers + une breche à passer de 20m de haut mais bien équipée câble + barreau). Transversale qui evite de descendre à Dun. J'ai rejoins la Via Alpina à l' altitude 2100m avant le lac Grindbergsee. Longue étape. Fin au refuge Passo Vizze. Beau refuge avec self service.
  Samodejni prevod [Google]
  Iz koče Ponte di Ghaccio sem "alta via Pfunder" naredil dobro napisano in športno. Sprehodite se po velikih skalah + breg za prehod 20m visokega, a dobro opremljenega kabla + bar). Prečnica, ki se izogne spuščanju do Dunja. Via Alpina sem dosegla na nadmorski višini 2100m pred jezerom Grindbergsee. Dolga etapa. Konec pri koči Passo Vizze. Lepo zatočišče s samopostrežbo.
 • POPEYE GG - 18.6.13
  9 juillet 2017
  Etape sans difficulté en prenant la variante
  Le site annonce un hébergement possible à la ferme Duner Heuschupfe, mais c'est plutôt une location de vacances. J'ai eu personnellement de la chance, c'était libre et les hôtes ont bien voulu me faire à manger pour le soir et le petit-déjeuner. Donc bien se renseigner ou descendre jusqu'à Pfunders, mais 4 à 5 km de route qu'il faudra remonter le lendemain.
  Samodejni prevod [Google]
  9. julij 2017 Korak brez težav, če vzamete različico Spletna stran napoveduje možnost namestitve na kmetiji Duner Heuschupfe, vendar je to raje počitniški najem. Osebno sem bil srečen, da je bil brezplačen, gostitelji pa so mi prijazno pripravili hrano za večer in zajtrk. Torej poizvejte ali se spustite do Pfundersa, vendar 4 do 5 km ceste, ki bo morala iti gor naslednji dan.
 • Eva - 17.7.30
  The GPS track goes down to the big lake, it's not matching the text. In any case, the Neves Höheweg is gorgeous and easy hiking. From Edelrauthütte it is possible to follow the Pfunderer Höhenweg (also mentioned in the text, but the GPS track goes on the road to Dun). This Höhenweg is beautiful, but demanding, especially the climb to Gaisscharte is tricky with a heavy backpack. Nevertheless I surely recommend it, it's a "short cut" that avoids going down to Dun and it's super beautiful :-). This route brings you just above Engelberg Alm and from there you can continue to the Gliederscharte.
  Samodejni prevod [Google]
  GPS sledi do velikega jezera in se ne ujema z besedilom. V vsakem primeru je Neves Höheweg čudovito in enostavno pohodništvo. Iz Edelrauthütte je možno slediti Pfundererju Höhenweg (omenjeno tudi v besedilu, vendar GPS pot gre po cesti proti Dun). Ta Höhenweg je lepa, a zahtevna, še posebej vzpon na Gaisscharte je težaven z težkim nahrbtnikom. Kljub temu ga vsekakor priporočam, to je "bližnjica", ki preprečuje spuščanje v Dun in je super lepa :-). Ta pot vas pripelje tik nad Engelberg Alm in od tam lahko nadaljujete do Gliederscharte.
 • gianadda marie-jo - 15.8.17
  Très beau parcours en balcon, au pied du glacier. Passage près d'un magnifique lac. Toujours ces temps bidons....très désagréable !!! Mieux vaut réserver la cab. Edelraut ( travaux pour cette année) Ne pas passer par Dun = pas de possibilités de logement. Descente sur Pfunders avec halte à un alpage pour un strudel. Il nous faudra presque 5 heures au lieu des 2.30 indiqué.....MEFIANCE.....Logement chez privé, Leitegger. (malheureusement plein ce jour là) Kienerfoff un peu plus bas dans la vallée.
  Samodejni prevod [Google]
  Lepa balkon pot ob vznožju ledenika. Passage bližini lepo jezero. Vedno pločevinke te dni .... zelo nesramen !!! Najboljši rezervirati taksi. Edelraut (dela za letošnje leto) ne gredo skozi Dun = NO stanovanjskih možnosti. Pfunders spustimo na planino s postankom za zavitek. To bo trajalo skoraj pet ur, namesto 2.30, navedene ..... ..... nezaupanje med zasebno namestitev, Leitegger. (žal polna ta dan) Kienerfoff malo nižje v dolini.
 • Tof - 14.12.26
  Trieste-Monaco le 27/7/14

  Bon accueil au refuge G.Porro, très bonne cuisine. Légèrement au-dessus de 40 euros pour la 1/2 pension malgré le "tarif CAF".
  Utilisé la variante, plus courte.

  Fin du tracé "rouge" de cette partie. A Dun, bifurcation sur l'Alta Pusteria pour rejoindre le tracé "jaune" en 5 jours.
  Samodejni prevod [Google]
  Trst-Monako na 27/7/14 dobrim sprejemom v G.Porro zatočišče, veliko hrane. Nekoliko od 40 evrov za polpenzion kljub "CIF ceno". Uporablja podredno, krajši. Pot končnega "rdeči" te stranke. Dun vilice v Alta Pusteria, da se pridružijo "rumena" sestavljen v 5 dneh.
 • Daniel - 13.9.15
  There are no places in Dun that offer one-night stay. Either go down to Pfunders, or ask the warden of the Chemnitzer -Ronald- for advice. He will direct you to a mountain farm directly on the route. (They do not want to be mentioned on internet). They will only accomodate single hikers that come in late, and will provide food and blankets. Conditions are very primitive there. They put me in the haystack!
  Samodejni prevod [Google]
  Ni mesta v Dun da ponudba za eno noč bivanja. Bodisi iti navzdol Pfunders, ali prosi paznik v Chemnitzer-Ronald-za nasvet. On vas bo usmeril na visokogorski kmetiji, neposredno na progi. (Ne želijo, da bi bila navedena na internetu). Bodo prenočitev le eno pohodnikom, ki prihajajo pozno, in bo zagotovil hrano in odeje. Pogoji so zelo primitivna tam. Dali so me v senu
 • Alpinisten - 12.9.24
  Über den Neveser Höhenweg muß man ab der Chemnitzer Hütte 4h rechnen (nicht 2h). Eine mögliche spannende Variante für erfahrenere Wanderer ist dann eine Gletscherquerung zur Hochfeilerhütte über die untere Weißzintscharte (schwarzer Weg). Damit umgeht man Dun/Pfunders. Vorher unbedingt bei den Hüttenwirten nach der Begehbarkeit (ohne Steigeisen) erkundigen!
  Samodejni prevod [Google]
  O poti morajo Neveser iz Chemnitz Hut 4h (ne 2h) grof. Ena od možnosti za bolj izkušene pohodnike je zanimiv, nato prečno na ledenik Hochfeiler koči na spodnji Weißzintscharte (črna pot). To odpravlja Dun / Fundres. Preverite vnaprej, da koča po gostiteljev hodil (brez derez)
 • E4 Walker - 12.9.20
  Not sure about the timings quoted, are these based on the high level route or the low level route. The Kompass Map only shows the high level route but the local information boards for the Via Alpina show the low level. I don't think its possible to walk from Dun to Chemnitzer Hutte in 5 hours.
  Samodejni prevod [Google]
  Ne vem, o navedenih čase, so ti, ki temeljijo na visoki ravni progi ali nizke ravni poti. Kompass Zemljevid prikazuje le visoka stopnja pot, vendar lokalne informacijske table za Via Alpina kažejo na nizko raven. Ne verjamem, da njegovo mogoče hoditi iz hiše Dun do Chemnitzer Hütte v 5 urah.
 • robert - 12.7.28
  Une variante aux étapes 34 et 35 permet d'éviter le problème d'hébergement à Dun . D'Edelrauthutte suivre le sentier 1 jusqu'au col Unterweisszinscharte (2920) .De là traverser le glacier (cairns) etb atteindre la Hochfeilerhutte (2710) . Le lendemain , le sentier 1 rejoint la Via Alpina en fond de vallon . Se renseigner à
  l'Edelrauthutte
  Samodejni prevod [Google]
  Alternativa korakih 34 in 35 odpravlja problema namestitve v Dun. Na Edelrauthutte sledite poti do Col Unterweisszinscharte 1 (2920). Od tam čez ledenik (cairns) ETB regalni Hochfeilerhutte (2710). Naslednji dan se pridruži pot Via Alpina 1 na dnu doline. Naučite se Edelrauthutte
 • Jean-Louis GIRAUD - 12.3.28
  Trés bel itinéraire a parcourir impérativement avec une carte car le balisage n'est absolument pas sélectif... des marquages multiples et dans tous les sens !
  Dans la descente, peu aprés l’alpage Eisbruggalm , le vallon se retrecit brusquement et le balisage oriente à gauche vers une crète...Ne pas prendre ce sentier !
  Il faut ètre attentif à rester sur la rive droite du torrent et descendre directement sur DUN. En 2011, un chemin forestier etait en cours d'aménagement dans cette haute vallée d’Eisbruggtal .
  Ce jour là, sous la pluie et le brouillard je me suis égaré sur les crètes avant de redescendre dans un vallon trés raide au dessus de PFUNDERS, village situé beaucoup plus bas dans la vallée !
  Il n'y avait plus d'hebergement disponible à DUN et j'ai finalement trouvé un B and B chez des particuliers à PFUNDERS :
  HAUS LEITEGGER
  Leitner Bernhard
  00 39 (0) 472 549 103
  Il y a deux chambres avec douches et WC . Pas de repas mais un petit déjeuner généreux .Tarif 2011: 23 €uro
  Quelques balises et/ou traces de peinture supplémentaires et surtout au bon endroit ...pourraient rendre l'étape trés agréable car la haute vallée est magnifique !
  Samodejni prevod [Google]
  Zelo lepo načrt potovanja z zemljevidom, je bistvenega pomena, saj pribitek ni povsem selektiven ... več oznake v vseh pogledih! V spustu kmalu po Eisbruggalm pašnika, dolina zoži nenadoma in označevanje vodila levo na greben ... Ne vzemite to pot!  Moramo biti previdni, da ostanejo na desnem bregu navzdol in se neposredno DUN. V letu 2011 je bila gozdna cesta v gradnji v tej visoki Eisbruggtal dolino. Tisti dan v dežju in megli sem se izgubil na grebenih pred spušča v dolini zelo strma nad Pfunders vasi se nahaja veliko nižje v dolini! Ni bilo več na voljo namestitev DUN in sem končno našla B in B pri posameznikih Pfunders: HAUS LEITEGGER Bernhard Leitner 00 39 (0) 472 549 103 Obstajata dve sobe s tuši in stranišča. Brez hrane, vendar bogat zajtrk Cene 2011:. 23 € uro Nekatere oznake in / ali dodatni sledovi barv in predvsem pravem mestu ... bi lahko korak zelo prijetno, ker je zgornja dolina je lepa!
Zadnja sprememba : 19.12.15