Sestavite svoj vodnik
Naloži pot
Kakovost : približna
GPX KML CSV
Lokacija
Italija
Südtirol
Pustertal
Sexten / Toblach /Prags
Sextner Dolomiten / Pragser Dolomiten / Hochpustertal
Naturparke Sextner Dolomiten und Fanes-Sennes-Prags
Legenda   
Etapna točka (začetek ali konec etape)
Vmesna etapa (možnosti prenočitve)
Vrh
Prelaz
Mesto, kraj
Drug kraj

Krepcila
Zdravnik
Lekarna
Pekarna / trgovina z živili
Trgovina z železnino / s športnimi oblacil
Pošta
Banka / bankomat
Vlak
Avtobus
Taksi
Dostop z zasebnimi prevoznimi sredstvi

A Asfaltirana ali tlakovana cesta
B Netlakovana cesta
C Mulatjera
D Gorska pot
E Opremljena pot (jeklenice in stopnice)
F Brezpotje

Sprehod / turizem (široka neizpostavljena pot)
Ekskurzija (gorska pot, v časih ozka in izpostavljena)
Alpinistična pešpot (opremljena pot ali zelo izpostavljena, snežišča, skalnati bloki)
R27 Drei-Zinnen-Hütte / Rifugio Locatelli » Dürrensteinhütte / Rifugio Vallandro
  |   4h10   |   13 km   |   556 m   |   811 m

Od koče Zinnenhütte (2405 m) pelje Via Alpina proti zahodu po poti št. 102 za dolino Höhlensteintal. Gremo mimo gostilne Drei Zinnen Blick, prečkamo dno doline in se podamo po poti št 34, ki je ponekod izpostavljena (in zaradi tega tudi zavarovana) do sedla Strudelkopfsattel na 2200 m nadmorske višine. Zadnji metri te etape nas vodijo od sedla navzdol do koče Dürrensteinhütte.

Lažja varianta (težavnost )

Pri Schluderbachu v dolini Höhlensteintal, pridemo po stari vojaški cesti pridemo v 2,5 urah hoda do koče Dürrensteinhütte.

Točka Odsek
Ime Storitve Informacija Markacija
Drei-Zinnen-Hütte / Rifugio Locatelli
2405 m
| BCD  8 km / 2h10
Höhlensteintal
1406 m
| D  5 km / 2h00
Dürrensteinhütte / Rifugio Vallandro
2028 m
Podrobni opis poti
Naravna in kulturna dediščina
Druge velike pešpoti in variante
Na tej etapi se Via Alpina deloma drži transverzale Dolomitenhöhenwegen (alta via delle dolomiti), ki poteka od severa proti jugu. Transverzala Dolomitenhöhenwegen št. 3 pripelje v 7 dnevnih etapah od vasi Niederdorf oz. Toblacha v dolini Pustertal v Longarone. Transverzala Dolomiten-Höhenweg št. 4 pripelje v 6 dnevnih etapah od Innichna v dolini Pustertal do Pieve di Cadore.
Koristni topografski zemljevidi
 • Nr. 57 Bruneck - Toblach ~ Kompass (1:50.000)
 • Nr. 010 Sextner Dolomiten ~ Tabacco (1:25.000)
Koristni pohodniški vodniki
 • Lexikon 57 Bruneck - Toblach ~ Kompass (ISBN 3-85491-064-9)
 • Wanderführer Dolomiten 5 ~ Rother (ISBN 3-7633-4199-4)
Turistične ponudbe
Komentarji

Ljubezen na prvi pogled, kritika? Dodajte svoj komentar k tej etapi. Za bolj splošne opombe uporabite možnost oddaje komentarjev na strani Besede pohodnikov Vie Alpine.
 


max. 1000 znakov
 • Via Alpina - 20.8.1
  Warning! This stage has around 1.000 m of descent.
  Höhlensteintal is at 1406 metres.
  Please for more info read detailed route description and visit www.komoot.de/collection/900925/-via-alpina-2-10
 • Thorsten - 18.10.3
  The information about the distances is absolutely wrong. It would correctly more be something like 1000 metres down, then 1000 metres up. Of course, that's also not doable in 4:10 h (speed-hikers excluded).

  The ascent to Dürrensteinhütte is exhausting, but not actually difficult. Yes, there is a short part where the path is exposed, but here the path is flat and wide and well secured by steel cables, so it's much easier than for example R23.
  Samodejni prevod [Google]
  Informacije o razdaljah so popolnoma napačne. Pravilno bi bilo več kot 1000 metrov navzdol, potem 1000 metrov navzgor. Seveda, to tudi ni možno v 4:10 h (izjema so hitri pohodniki). Vzpon na Dürrensteinhütte je izčrpen, vendar ni težko. Da, obstaja kratek del, kjer je pot izpostavljena, toda tukaj je pot ravna, široka in dobro zavarovana z jeklenimi kabli, zato je veliko lažje kot na primer R23.
 • POPEYE GG - 18.6.13
  2 juillet 2017
  Je pars du Rifugio al Fondovalle de l'étape R26 (rappel: le Dreizinnenhütte plein comme un œuf!) et monte au Dreizinnenhütte, cadre effectivement sublime, d'où la forte population de touristes qu'on y trouve.
  Je redescends jusqu'à Höhlensteintal, où il y a théoriquement l'hôtel, mais le patron m'envoie 5km plus bas à l'hôtel Baur am See (bus), vieillot mais pas cher et au pied d'un bel étang, d'où je remonterai le lendemain par le même bus.
  Samodejni prevod [Google]
  2. julij 2017 Zapuščam Rifugio al Fondovalle stopnjo R26 (opomnik: Dreizinnenhütte poln kot jajce!) In gre do Dreizinnenhütte, resnično vzvišene okolice, zato se tam nahaja veliko turistično prebivalstvo. Spustim se v Höhlensteintal, kjer je teoretično hotel, vendar me šef pošlje 5km do hotela Baur am See (avtobus), starega, vendar poceni in ob vznožju čudovitega ribnika, d. kjer se bom naslednji dan vrnil z istim avtobusom.
 • Eva - 17.9.15
  About 3K from Landro (in direction of Cortina and at the hotel turn left) there's an unofficial but tollerated (climbers)camp spot.
  Samodejni prevod [Google]
  Okoli 3K od Landra (v smeri Cortine in v hotelu zavijemo levo) je neuradno, a tollerirano (plezališče) taborišče.
 • tof - 14.12.25
  Trieste-Monaco le 21/7/14

  Rifugio Vallandro par la variante. Pluie diluvienne. 1/2 pension à 40 euros. Difficile de négocier seulement la nuit.
  Douches disponibles. Beaucoup de monde y compris cyclistes sur les nombreux tours du Parc di bries.
  Samodejni prevod [Google]
  Trst-Monako na 21/7/14 Rifugio Vallandro, ki jih variante. Nalivi. 1/2 pokojnino na 40 evrov. Težko, da se pogaja samo ponoči. Na voljo prhe. Mnogi ljudje, vključno kolesarjenje na številnih gostovanjih v parku di Bries.
 • Daniel - 13.9.15
  Opposite the Hut there is a WWI museum to be opened soon.
  Everywhere along the track you will see remnants of this terible war.
  Samodejni prevod [Google]
  Nasproti koče je WWI muzej bi se kmalu začela. Povsod po progi boste videli ostanke te terible vojne.
 • Daniel - 13.9.15
  The privately owned Dürresteiner Hütte has free showers. The first one since -I guess- the Platten Hotel (R18). (Actually, some mountain huts may have showers, but I never use them because of environmental scrupules.)
  Samodejni prevod [Google]
  V zasebni lasti Dürresteiner Hütte ima brezplačno prhe. Prvi od-mislim-Hotel Platten (R18). (Pravzaprav, lahko nekatere planinske koče so tuši, vendar jih nikoli ne uporabljajte, saj okoljskih scrupules.)
 • Alpinisten - 12.9.24
  Der Weg ab Landro zur Dürrensteinhütte dauert mit Terkkinggepäck eher 3h als wie angegeben 2h!
  Samodejni prevod [Google]
  Pot od Landro Dürrenstein koči se z Terkkinggepäck 2h 3h, ne pa kot je določeno
 • Mountain Girl - 12.2.3
  Nasty owners at Hotel Drei Zinnen in Landro (Hoehlensteintal). Nowhere on the Via Alpina did I find innkeepers more concerned about making money than extending basic human courtesy.
  Samodejni prevod [Google]
  Nasty lastniki v hotelu Drei Zinnen v Landro (Hoehlensteintal). Nikjer na Via Alpina pa se mi zdi, gostinci pa bolj skrbi denar, kot razširitev osnovne človeške vljudnosti.
 • Pierre - 09.8.15
  entre Höhlensteintal et le refuge Dürrenstein, on passe par le col de Strudelkopfsattel, comme indiqué dans le descriptif, qui est à 2200, le dénivellé de l'étape est d'au moins 800 m. Pour cette étape le temps pour un marcheur moyen me semble léger.
  Samodejni prevod [Google]
  med zatočišče in Höhlensteintal Dürrenstein gre skozi vratu Strudelkopfsattel, kot je navedeno v opisu, ki je 2200, višinska razlika med stopnjo najmanj 800 m. Za ta korak pa za povprečno walker zdi lahka.
Zadnja sprememba : 19.12.15