Sestavite svoj vodnik
Naloži pot
Kakovost : približna
GPX KML CSV
Lokacija
Italija
Südtirol
Pustertal
Sexten / Toblach
Sextner Dolomiten / Hochpustertal
Naturpark Sextner Dolomiten
Legenda   
Etapna točka (začetek ali konec etape)
Vmesna etapa (možnosti prenočitve)
Vrh
Prelaz
Mesto, kraj
Drug kraj

Krepcila
Zdravnik
Lekarna
Pekarna / trgovina z živili
Trgovina z železnino / s športnimi oblacil
Pošta
Banka / bankomat
Vlak
Avtobus
Taksi
Dostop z zasebnimi prevoznimi sredstvi

A Asfaltirana ali tlakovana cesta
B Netlakovana cesta
C Mulatjera
D Gorska pot
E Opremljena pot (jeklenice in stopnice)
F Brezpotje

Sprehod / turizem (široka neizpostavljena pot)
Ekskurzija (gorska pot, v časih ozka in izpostavljena)
Alpinistična pešpot (opremljena pot ali zelo izpostavljena, snežišča, skalnati bloki)
R26 Sillianer Hütte » Drei-Zinnen-Hütte / Rifugio Locatelli
  |   5h30   |   18.5 km   |   928 m   |   1013 m

Od koče Sillianer Hütte se po transverzali Karnischen Höhenweg podamo proti zgornji postaji Helm, ki jo lahko uporabimo pri sestopu v Sexten. Transverzala se udobno nadaljuje skozi gozd do koče Talschlusshütte v dolini Fischleintal (približno 1540 m). Držimo se poti do Bödenalpe, nedaleč od etapnega cilja. Iz dna doline do cilja moramo opraviti malo manj kot 900 višinskih metrov vzpona.

Točka Odsek
Ime Storitve Informacija Markacija
Sillianer Hütte
2433 m
| CD  4 km / 1h00
Hahnspielhütte / Rifugio Gallo Cedrone
2150 m
| CD  1.5 km / 0h15
Helm-Restaurant / Ristorante Monte Elmo
2041 m
|   2 km / 0h00
Sexten / Sesto
1302 m
| ABCD  6.5 km / 1h45
Talschlusshütte / Rifugio al Fondovalle
1548 m
| CD  4.5 km / 2h30
Drei-Zinnen-Hütte / Rifugio Locatelli
2405 m
Podrobni opis poti
Naravna in kulturna dediščina
Druge velike pešpoti in variante
Transverzala Karnische Höhenweg („pot miru“) je dolga približno 110 km in je nastala leta 1974 iz sistema poti iz prve svetovne vojne, ki je služil za oskrbo avstrijskih gorskih čet. Po pestrih stezah pelje transverzala Dolomitenhöhenweg št. 5 skozi najvzhodnejše Sextnerske Dolomite, v velikem loku obkroži skupine Marmolade in dospe do Pieve di Cadore.
Koristni topografski zemljevidi
 • WK 53, Pustertal - Brunneck - Drei Zinnen ~ Freytag&Berndt (1:50.000)
 • Nr. 57 Brunneck - Toblach ~ Kompass (1:50.000)
 • Nr. 010 Sextner Dolomiten ~ Tabacco (1:25.000)
Koristni pohodniški vodniki
 • Lexikon 57 Brunneck - Toblach ~ Kompass (ISBN 3-85491-065-7)
 • Wanderführer Dolomiten 5 ~ Rother (ISBN 3-7633-4199-4)
 • Österreichischer Weitwanderweg 03 "Südalpenweg", Sekt. Weitwanderer ~ Sekt. Weitwanderer (ISBN )
Turistične ponudbe
Komentarji

Ljubezen na prvi pogled, kritika? Dodajte svoj komentar k tej etapi. Za bolj splošne opombe uporabite možnost oddaje komentarjev na strani Besede pohodnikov Vie Alpine.
 


max. 1000 znakov
 • Lolo - 18.8.12
  Le dénivelé de cette étape (928 m annoncés) est faux, il est superieur à 1500 m. De sesto au refuge Locatelli c'est déjà 1100m.
  Samodejni prevod [Google]
  Višinska razlika na tej stopnji (napovedana 928 m) je napačna, višja od 1500 m. Od sesto do zatočišča Locatelli je že 1100m.
 • POPEYE GG - 18.6.13
  1er juillet 2017
  Il a un peu neigé dans la nuit!
  C'est la fin du Kärnerhohenweg (chemin frontière entre l'Italie et l'Autriche). Nous nous séparons Egon et moi, à proximité de l'arrivée de télécabine... que je ne prendrai pas. Le chemin est simple et les 1100m de descente sur Sexten se font sans problème. Premières vues sur les mythiques Dolomites.
  Le beau temps revient, je passe devant le Rifugio al Fondovalle, et entreprends la montée sur le refuge Dreizinnenhütte; en cours de route je croise des randonneurs que j'avais vu précédemment, qui m'annoncent que le refuge est plein (on est un samedi, et tous les samedis sont réservés jusqu'au mois de septembre!). Je redescends donc sur le sympathique et moderne Rifugio al Fondovalle.
  Samodejni prevod [Google]
  1. julij 2017 Ponoči ima malo snega! To je konec Kärnerhohenweg (mejne ceste med Italijo in Avstrijo). Ločili smo Egona in mene, blizu prihoda gondole ... ki je ne bom vzel. Pot je preprost in 1100 m spusta na Sextenu je brez težav. Prvi pogledi na mitske Dolomite. Ob dobrem vremenu se vrnem, mimo Rifugio al Fondovalle in začnem vzpon na zatočišče Dreizinnenhütte; na poti srečam pohodnike, ki sem jih videl prej, ki me napovedujejo, da je zatočišče polno (sobota je in vsako soboto rezervirano do septembra!). Zato grem na prijazno in moderno Rifugio al Fondovalle.
 • Eva - 17.9.15
  I'm surprised that the route uses the Gondola, there's a marked hiking trail from (to) Sexten or you can go straight to ... where is also a supermarket, slightly expensive though.
  Samodejni prevod [Google]
  Presenečen sem, da pot uporablja Gondolo, tam je označena pohodniška pot od (do) Sextna ali pa greš naravnost do ... kjer je tudi supermarket, čeprav nekoliko drag.
 • tof - 14.12.25
  Trieste-Monaco le 20/7/14

  Départ de Sexten vers les sublimes Drei-Zinnen. Pause à Locatelli puis descente sur le chemin de l'étape suivante. Orage, nuit dans une cabane ouverte à disposition des randonneurs. Propre, bien entretenue, balai pour nettoyer. Se nomme Jaghutte ou Rienzhaus sur la carte. Située à proximité du chemin avant l'arrivée à la route nationale.
  Samodejni prevod [Google]
  Trst-Monako na 20/07/14 Odhod iz sublimnega v Sexten Drei-Zinnen. Locatelli nato razčleniti na poti do naslednjega koraka. Burna noč v odprti kabini na voljo za pohodnike. Čist, dobro vzdrževana, metla za čiščenje. Se imenuje Jaghutte ali Rienzhaus na zemljevidu. Nahaja se tik ob cesti pred prihodom na avtocesti.
 • Daniel - 13.9.15
  Near the base station of the Cable-car in Sexten there is a tourist office. I asked them to inquire on free places in the Dreizinnenhutte. They told me that there were 100 beds, so I should not worry. So I climed up, and there I learned there were only 3 emergency-beds left: under the terrace next to the diesel generators. (Saturday, begin of July). No water or WC down there. Later I heard from people that did call up that they were told not to come up because they were full-up. My conclusion is just to go up and try your luck!
  Samodejni prevod [Google]
  Blizu bazne postaje žičnice v Sexten je turistični urad. Vprašal sem jih, da se pozanima o prostih mestih v Dreizinnenhutte. Rekli so mi, da je bilo 100 postelj, tako da ne bi smelo skrbeti. Torej sem climed gor, in tam sem se naučil, je bilo le 3 dežurstva postelje levo: pod teraso poleg dizelskih generatorjev. (Sobota, začetek julija). Ni vode ali WC tam dol. Kasneje sem slišal od ljudi, ki so storili priklicati, ki so povedali, da ne bo prišel gor, ker so bili polno-up. Moj zaključek je le, da gredo gor in poskusite svojo srečo!
 • Knut Skarsem - 13.6.23
  No snow problems in the Dolomites. I just completed stages R26-R29, and the snow is no longer a problem 22 June 2013. The small snow patches still left will soon be gone.
  Samodejni prevod [Google]
  Ni snega težave v Dolomitih. Pravkar sem zaključene faze R26-R29 in sneg ni več problem, 22 junij 2013. Majhne snežne zaplate še ostalo bo kmalu odšel.
 • Mountain Girl - 12.3.29
  If you plan to stay at either Talschluss hut or Drei Zinnen hut, it would be wise to reserve well in advance, as this area is extremely popular. The Hotel Tre Cime in Landro was also full when I visited in late June 2011, and since the managers treated me like a stray dog, I can't recommend it. The town of Toblach/Dobbiaco (11 km off-route) has a wonderful youth hostel in what was once the 'Grand Hotel'. Reservations here are also highly recommended.
  Samodejni prevod [Google]
  Če nameravate ostati na obeh Talschluss Drei Zinnen koče ali kočo, bi bilo pametno, da tudi rezervirati vnaprej, saj je to področje zelo priljubljena. Hotel Tre Cime v Landro je tudi polno, ko sem obiskal konec junija 2011, in ker so menedžerji me obravnavajo kot potepuškega psa, ne morem ga priporočam. Mesto Toblach / Dobbiaco (11 km od poti), ima čudovit mladinski hostel v kar je bilo nekoč "Grand Hotel". Rezervacije so tukaj tudi zelo priporočljivo.
 • Jean-Louis GIRAUD - 12.3.28
  Lors de mon passage, en Juillet 2011, le refuge DREI ZINNEN / LOCATELLI etait complet et envahi de touristes... Je n'y avais pas ma place. J'ai alors repris sac et batons pour continuer sur l'itinéraire R 27 . Je me suis arrété dans un hotel au fond de la vallée à proximité de la route de TOBLACH :
  Hotel Résidence TRE CIME-DREI ZINNEN
  Fam.Franchi-Baur
  I 39034 Landro-Dobbiaco/Toblach (BZ)
  Tel 00 39(0)474/972 633
  Fax 00 39(0)474/972 330
  www.hoteltrecime.com
  Hotel de bord de route peu fréquenté le soir ou j'ai dormi. Possibilité de prendre le diner. Petit dejeuner correct et varié.
  Le sentier vers le Refuge Vallandro (Fin étape R 27 ) passe juste derrière l'hotel .Parti tot le matin, jai pu enchainer R 27 et R28 jusqu'au refuge BIELLA .

  Samodejni prevod [Google]
  Med svojim obiskom v juliju 2011, zatočišče Drei Zinnen / LOCATELLI je bila polna in horde ... Nisem imela moje mesto. Nato sem nadaljevala torbo in palice, da nadaljuje na relaciji R 27. Ustavil sem se v hotelu v dolini ob cesti Toblach: Tre Cime-Residence Hotel Drei Zinnen Fam.Franchi-Baur Jaz Landro-Dobbiaco/Toblach 39034 (BZ) Tel 00 39 (0) 474/972 633 Fax 00 39 (0) 474/972 330 www.hoteltrecime.com Hotel cesti unfrequented ponoči ali spal. Priložnost za večerjo. Pravilno in raznolik zajtrk. Pot do Refuge Vallandro (konec faze R 27) gre samo za hotelom. Parti zgodaj zjutraj, jaz bi enchainer R 27 in R28 za zatočišče Biella.
 • Mountain Girl - 11.11.7
  Be prepared for big crowds at Drei Zinnen hut-- especially on weekends. Everyone converges here: climbers, day hikers, and distance hikers. Atmosphere is like a zoo.
  Samodejni prevod [Google]
  Bodite pripravljeni na velike gneče na Drei Zinnen doma - še posebej ob vikendih. Vsi konvergira tukaj: plezalce, pohodnike dan, in razdalja pohodnike. Vzdušje je kot živalski vrt.
Zadnja sprememba : 19.12.15