Via Alpina - Pravna obvestila


Uradne spletne strani pobude Vie Alpine, razvite z združenja Grande Traversée des Alpes, 6 rue Clot-Bey, F-38000 Grenoble, Francija, tel.: (+33) 4 58 00 11 66, gta@grande-traversee-alpes.com na podlagi pooblastila, ki so ji ga dali partnerji osmih alpskih držav.

Te spletne strani so optimizirane za resolucijo 1024x768 in za Mozilla Firefox 3 ali novejše verzije ter Internet Explorer 7 ali novejše verzije.

Intelektualna lastnina:
Te spletne strani so delo avtorja Združenja Grande Traversée des Alpes, v skladu s členi Z. 111.1 in sledečimi Code français de la propriété intellectuelle (Francoski kodeks intelektualne lastnine) in v imenu partnerjev pobude Vie Alpine.

Različni elementi spletnih strani (oblika, ureditev, ozadje, struktura...) so zaščiteni s pravico risb in modelov, z avtorsko pravico, s pravico znamk in pravico slik. Prepovedano jih je kopirati, v celoti ali delno, in posnemati, razen v primeru izrecnega dovoljenja s strani Vie Alpine.

Kršitelj pravnih predpisov bo obdolžen ponarejanja in kaznovan s kazenskimi sankcijami, ki jih predvideva zakon.

Fotografije, teksti, logotipi, piktogrami in vsa dela, prisotna na spletnih straneh, so last Združenja Grande Traversée des Alpes ali drugih oseb, ki imajo dovoljenje za njihovo uporabo.

Reprodukcije navedenih spletnih strani ali del, ki so v le-teh reproducirana, njihovi prenosi, spremembe, ponovna uporaba v papirnati ali informacijski obliki, so dovoljeni le za osebno rabo, v skladu z določili Z. 122-5 Code français de la propriété intellectuelle (francoskega zakonika o intelektualni lastnini). Posledično mora biti v tovrstnih reprodukcijah jasno naveden vir in avtorji spletnih strani in/ali multimedialnih del. Navedene reprodukcije ne smejo, v nobenem primeru, oškodovati pravice drugih oseb.

Za kopiranje in razmnoževanje, prenašanje, spreminjanje, ponovno uporabo v reklamne, trgovske ali informacijske namene, spletnih strani, v celoti ali delno, je treba zaprositi Vio Alpino za dovoljenje in ustanoviti partnerstvo.

Ime in logotip Vie Alpine
Via Alpina je zaščitna znamka na mednarodni ravni, Za kakršnokoli uporabo imena in/ali logotipa v namene, drugačne od izključno informativnih, je treba zaprositi za dovoljenje Vio Alpino in ustanovitvi partnerstvo.

Pravica podatkovnih baz:
Podatkovne baze so zaščitene z zakonom s 1. julija 1998 in s francoskim režimom avtorske pravice. Vlagatelji in odgovorni navedenih turističnih struktur razpolagajo z dostopno pravico in pravico do spremembe lastnih podatkov. Za uveljavljanje omenjene pravice se lahko obrnejo na naslednje organe, po zaporedju: strukturo, odgovorno za zbiranje podatkov na lokalni ravni, na Nacionalni sekretariat Vie Alpine referenčne države ali (nazadnje) na Mednarodni sekretariat.

Obdelava osebnih podatkov in dostopna pravica, sprememba in ukinitev:
Spletna stran prijavljena Francoski nacionalni komisiji za infromatiko in svobodo (CNIL):št. 1112847

RSS-tok ne evidentira osebnih podatkov in je na voljo vsem drugim virom toka.

S tem, ko ste naložili fotografije ali komentarje na spletno stran, kot uporabnik dovolite Vii Alpini, da te fotografije ali komentarje uporabi izključno za komunikacijo o poteh. Elektronski naslov, ki se zahteva ob oddaji komentarja, ostaja strogo zaupen in ne bo objavljen na spletni strani. Po potrebi lahko upravljavec ali koordinator spletne strani kontaktira avtorja komentarja za več podrobnosti. Via Alpina si pridržuje pravico izbrisati fotpgrafije ali komentarje ki niso povezani s tematiko rubrike, niso skladni z uredniškimi smernicami strani ali v nasprotju z zakonom.

Spletna stran uporablja piškotke, če so slednji na voljo na navigatorju uporabnika spletne strani. Ne evidentira ali shrani se noben zaupen podatek, piškotki se uporabljajo izključno na spletni strani z namenom izboljšanja navigacije uporabnika spletne strani. Če se želi uporabnik identificirati na spletni strani, je vključitev piškotov nujno potrebna.

Naši strežniki niso konfigurirani za zbiranje osebnih informacij o obiskovalcih spletnih strani, z izjemo naslednjih tehničnih podatkov: izvor povezav (ponudnik internetnih storitev), IP naslov, tip, model in jezik uporabljenega brskalnika.

Edini namen podatkov o prometu je omogočiti analizo pogostnosti obiska naših informacijskih spletnih strani, da bi na ta način lahko izboljšali njihovo vsebino. Podatki o deskanju naših obiskovalcev se ne uporabljajo nominalno. Gre za združene statistike, ki omogočajo prepoznavanje najbolj in najmanj obiskovanih strani, najbolj priljubljenih poti, ravni dejavnosti za dan v tednu, uro v dnevu, poglavitne napake strank ali strežnika, ipd.

Sporočamo vam, da tajnost pošte, odposlana prek spleta, ni zagotovljena. Zato je vsak uporabnik edini odgovoren za vsebino svojih sporočil.

V skladu s 34. členom francoskega zakona 78-17 z dne 6. januarja 1978 v zvezi z informacijami, kartotekami in svobodo, imate pravico do dostopa in popravka vaših nominalnih podatkov. Za uveljavljanje te pravice se lahko obrnete na Vio Alpino, webmaster@via-alpina.org

Vzpostavitev povezav s spletnimi stranmi www.via-alpina.org:
Via Alpina dovoljuje vzpostavitev hiperbesedilne povezave s spletnimi stranmi www.via-alpina.org iz vseh spletnih strani, z izjemo tistih, ki širijo informacije polemične, pornografske, ksenofobne narave ali take, ki bi lahko v veliki meri oškodovali javno občutljivost. Zgoraj omenjene določbe, nanašajoče se na dovoljenje znamke Vie Alpine, ostajajo v veljavi oz. povezava, razen v primeru, ko se oblikuje specifično partnerstvo, je izključno informativne narave in ne predstavlja jamstva s strani Vie Alpine za predmetne spletne strani ali dejavnosti ali izdelke, na katere se nanaša.
Povezava mora privesti do domače spletne strani in spletna stran www.via-alpina.org se mora prikazati v novem oknu. Spletne strani www.via-alpina.org ne smejo biti na nikakršen način vključene znotraj drugih spletnih strani (Frame) Razen specifičnega dovoljenja, ki bo dodeljeno po presoji posameznega primera, je prepovedano vzpostaviti neposredno povezavo z notranjo stranjo predmetnih spletnih strani. Via Alpina si za svak specifični primer pridržuje pravico zaprositi za ukinitev povezave, če meni, da cilj ne spoštuje zgoraj omenjenih pravil.

Povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, z izhodiščem iz spletnih strani www.via-alpina.org:
Prošnje po vzpostavitvi hiperbesedilne povezave izhajajoč iz spletnih strani Vie Alpine www.via-alpina.org morajo biti poslane prek e-pošte v poštni predal spletnega oskrbnika, webmaster@via-alpina.org.
Hiperbesedilne povezave, vzpostavljene znotraj spletnih strani z drugimi spletnimi stranmi in/ali osebnimi stranmi in, na splošno, vsemi viri, obstoječimi na spletu, ne predstavljajo nikakršne odgovornosti s strani Vie Alpine za povezave, ki jih le-te vsebujejo ali za spremembe ali posodobitve, ki so jim bile podvržene.

Klavzula o neprevzemanju odgovornosti:
Naše storitve si prizadevajo ponujati obiskovalcem teh spletnih strani zanesljive in preverjene informacije. Kljub veliki meri pozornosti, lahko spletne strani vsebujejo posamezne netočnosti, neposodobljene podatke ali napake.. Via Alpina nikakor ne odgovarja za težave, ki bi jih take netočnosti lahko povzročile.

Poleg tega, je pohodništvo dejavnost, ki je povezana s dejanskimi tveganji, povezanimi s fizično kondicijo in gorskim okoljem. Pohodniki sami se morajo primerno opremiti in prilagoditi izbiro poti lastnim izkušnjam, fizični kondiciji in metereološkim pogojem. Pohodniki so edini odgovorni ne le za morebitne nezgode, katerih bi lahko bili žrtve, temveč tudi za poškodbe, ki bi jih lahko povzročili drugim. V primeru neskladnosti med informacijami iz teh spletnih strani in tistimi, ki so razpoložljive v kraju samem, prosimo pohodnike, naj se držijo slednjih, ki dejansko lahko odražajo začasne spremembe poti.

Radi bi se že vnaprej zahvalili uporabnikom spletnih strani za obvestilo o morebitnih opustitvah, napakah ali popravkih prek elektronske pošte na poštni predal spletnega oskrbnika webmaster@via-alpina.org .